Nass'Farm

Các giấy chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và tiêu chuẩn xuất khẩu

Giấy chứng nhận ISO

Giấy chứng nhận HACCP đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm

Giấy chứng nhận đạt hữu cơ sinh học của tổ chức nông nghiệp thế giới

Giấy chứng nhận đạt hữu cơ sinh học của tổ chức nông nghiệp thế giới

×
Call
Zalo
facebook